جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

اس ام اس لری

دلم سیت باز امشو تنگه تنگه ، سرم پیک و بساطم لنگ لنگه ، خدا دونه ، خومم ، ها : که هر گاه ورمونی دنیا قشنگه

.

.به خدا جون خودت عین تیامی بی وفا مر دلخوری نیدی پیامی

.

.

سر بنه سر دلم رسم رفاقت تو ستین دلمی تا به قیامت.

.

.

ار بدونم زم دلخوری ، خوم ازنم برق به خدا تو با تیام هیچ نیکنی فرق.

.

.
دست و نم به گردنت تعریف کنم وات هرس ز تیم تک تک کنه ری پنجه ها پات.

.

.

خاطرت خیلی اخوم سیت بی قرارم وقتی که پیام ایدی بال اید رارم.

.

..

.مو دلم نازک دله چی نو تیری ، تو عزیزه دلمی تا وقت پیری!

.

.

آسمون اور گره بارونه دروند / آرمونه دیدنت تش به دلم وند!

.

.

نه قهرم نه دلخورم نه گله دارم / ار بینی زنگ نیزم هیچ شارژ ندارم.

.

.

ره دیر ، گیوه تنگ ، زخم کرده پامه ؛ انتظار دیدنت کور کرده تیامه.

.

.

توک توک هرس تیات تش وند به جونم ، ترک تو ، مو نیکنم همه کسونم!

.

.

خوش اخلاق شرین زبون خیلی بلایی ، ز عسل شرینتری نرخ طلایی.

.

.

اویدم به دیدنت بارون ترم کرد ، غم دوریت به خدا در به درم کرد.

.

.

قضات بزنه به سرم چیست؟

ناتوانی لر در بیان حس قشنگ دوست داشتن.

.

.

تیه کال تپل مپل کلاس چندی / که چنو قلب منو ز ریشه کندی